Оформлення краю комірів – зубцювання


Оформлення краю комірів – зубцювання

У жіночих блузах і чоловічих сорочках для оформлення краю комірів, рукавів (якщо немає манжетів) використовують зубцювання. На виробах цю техніку виконують котушковими нитками білого кольору або одним з кольорів візерунка вишивки. Зубцювання можна виконати по-різному.

 

Зубцювання подвійним прутиком (мал. 250) вишивають наступним чином. Перш за все визначають місце розташування подвійного прутика. Для цього вниз і вгору від лінії краю деталей виробу відступають однакову кількість ниток тканини (не більше 0,5 см). Біля кутів коміра або манжет ліворуч і праворуч виконують качалочки висотою 0,5 см. Між кача-лочками підрізають і висмикують нитки тканини. Далі виконують подвійний прутик (див. рис. 175). Закінчивши мережку, з лицьового боку її перегинають посередині, поєднуючи краю. Відступивши 2 або 3 нитки тканини від краю прутика, вишивають рядок (див. рис. 45, а, б).

Зубцювання з мережкою павучком (мал. 251) починають так само, як і зубцювання подвійним прутиком. Намічають місце розташування мережки. Вгору і вниз від лінії краю коміра або манжет відступають по 0,5 см, щоб ширина мережки була 1 см. Ліворуч і праворуч по кутах деталей виробу виконують качалочки висотою 1 см. Між качалочками підрізають і висмикують нитки тканини. По краях висмикнутих ниток вишивають подвійний прутик. Потім посередині виконаної мережки стягують за два стовпчики прутика. Для цього в правому нижньому кутку, праворуч від першого стовпчика прутика петлею закріплюють робочу нитку і підхоплюють на голку перший стовпчик прутика (мал. 252, а). Простягають під ним робочу нитку і на голку посередині мережки підхоплюють два стовпчики прутика (мал. 252, б). Простягають під ними робочу нитку і виконують петлю. На голку знову підхоплюють ці ж два стовпчики прутика так, щоб праворуч від першого стовпчика робоча нитка опинилася під голкою, а ліворуч від другого стовпчика її заводять під голку (мал. 252, в). Робочої ниткою стягують обидва стовпчика прутика і отримують петлю. На голку підхоплюють нижню половинку другого стовпчика (рис. 252, г). Простягають під нею робочу нитку і зверху вниз, справа наліво вколюють голку в край мережки (мал. 252, д). Потім на голку підхоплюють наступний стовпчик прутика, простягають під ним робочу нитку і знову посередині мережки петлею стягують два наступних стовпчика прутика. І так по два стовпчики стягують до кінця мережки. Потім по лінії стягання з лицьового боку складають мережку, поєднуючи краю. Виходять зубчики, утвореними двома половинками стовпчиків прутика. Поєднують їх так, щоб збіглися обидві частини стовпчиків, знизу і зверху зубчиків. Відступивши 2 або 3 нитки тканини від краю мережки, виконують штаповку (див. рис. 45, а, б). Вишиваючи рядок, треба стежити, щоб не було перекосів при суміщенні стовпчиків прутика, інакше зубчики вийдуть невиразними.

зубцювання манжетівСтягуючи посередині мережки замість двох стовпчиків три, отримують ще один вид зубцювання (мал. 253). Стягання петлею трьох стовпчиків виконують за принципом двох стовпчиків прутика, тільки, стягнувши посередині мережки три стовпчика, повертаються до краю мережки по нижній половинці третього стовпчика (рис. 254). Закінчують цей вид зубцювання так само, як і попередній - рядком або роблять зигзагоподібний рядок.